Kursy dla młodzieży

Świat jest Twój
(jeśli możesz z nim porozmawiać)


Skorzystaj z naszej oferty dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Nasze kursy dla młodzieży to okazja na utrwalenie, uzupełnienie oraz rozszerzenie słownictwa i gramatyki poznanej w szkole.


Słuchacz trafia do odpowiednio dobranej grupy, uwzględniającej jego mocne i słabe strony oraz potrzeby językowe. Kładziemy nacisk na komunikację, ale rozwijamy przy tym umiejętności potrzebne do zdania egzaminu gimnazjalnego oraz matury.


Mamy w ofercie kursy dla:
  • młodzieży gimnazjalnej — dwa razy w tygodniu po 90 minut
  • uczniów liceów i techników — dwa razy w tygodniu po 90 minut